Kunden

DRS Robotics

DRS Robotics tillverkar vattenskärningsmaskiner som säljs över hela världen. Maskinerna används till exempel för att skära ut interiör i form av plastmattor till bilar. Företaget gick under vårt projekt över till företaget Shape Technologies och fick därför en ny grafisk identitet.

Brief

Modernt och logiskt

Uppdraget gick ut på att ta fram ett nytt gränssnitt för operatörspanelen då deras nuvarande gränssnitt var utdaterat samt ologiskt. Panelen är den delen som operatören använder för att ändra inställningar på maskinen. Systemet hade aldrig testats mot en verklig användare och därför ingick även detta i uppdraget. Uppdraget genomfördes tillsammans med min klasskamrat Christoffer Larsson.

Det nuvarande gränssnittet
Utmaning

Enkel navigering

Det nuvarande gränssnittet hade stora problem då operatören skulle förflytta sig mellan de olika skärmarna inuti gränssnittet. Gränssnittet avslöjade inte heller hur många sidor som fanns när man började förflytta sig i systemet. Lösningen blev en enkel punktnavigering som avslöjar vilken sida du är på samt hur många sidor som finns. Operatören kan enkelt hoppa från den första till den sista skärmen utan att ödsla tid.

Utmaning

Kontrast och djup

För att kunna särskilja alla element i gränssnittet behövdes det ett djup och elementen behövde även grupperas ihop för att kunna särskiljas från varandra. Vi valde att jobba med “cards” för att skapa grupperingar samtidigt som man får ett djup i gränssnittet.

Resultatet

Slutprodukten

Det nya gränssnittet påminner mer om ett vanligt gränssnitt som operatören använder i sin vardag. Detta på grund av nya ikoner, och ett stående format jämfört med det liggande. Datan har synliggjorts och val inuti gränssnittet har blivit tydligare. Detta gör att användaren får en ökad trygghet i sitt arbete då denne enkelt kan styra maskinens inställningar.