Christianstad Badmintonklubb

Badmintonklubben i Kristianstad grundades 1943 och har i många år stått utan en tydlig identitet. Mitt uppdrag var att ta fram en identitet åt föreningen.

En tydlig koppling

Målet med identiteten var att den skulle ha en tydlig koppling till Kristianstad. Ett tydligt val var att dra en koppling till Christian IV som är grundaren av staden. Kopplingen har gjorts av andra företag och görs oftast genom beteckningen “IV” eller “C4”.

Den orangea staden

En annan viktig faktor var att få en tydlig koppling till “den orangea staden”. Många idrottsföreningar har inslag av orange på olika sätt. Detta efter att handbollslaget IFK Kristianstad har haft stora framgångar.

Resultatet

Resultatet blev en bladning av C4 och en badmintonboll där C4 utgör fjädrarna på bollen. Färgerna som används är svart, vit och orange.