Tonen på sidan

När jag började skriva texten till sidan hjälpte det att välja vilken ton jag ville ha på sidan. Jag kom fram till tre olika “toner”: professionellt och strikt, “professionellt och avslappnat”, oprofessionellt och avslappnat.

Jag valde att utgå från tonen professionellt och avslappnat då jag anser att det reflekterade mig som person då jag vill framstå som sakkunnig samtidigt som jag vill ha ett avslappnat förhållande till mina tänkta kunder. Ett sätt att verka mer avslappnad kan enligt mig vara att ställa frågor till den som besöker sidan som tex. “Redo att ta nästa steg” istället för “Kontakta mig”. Om min sida hade handlat om tex. läkemedel hade tonen professionellt och strikt kunnat ge ett mer seriöst intryck när det gäller läkemedel där det finns vissa regler och fakta som är viktiga att presentera.

Vad ville jag med min sida?

En annan viktig sak som hjälpte mig att skapa innehållet på min sida var att jag bestämde vad jag ville förmedla med min sida. Mina tidigare sidor har lagt ett väldigt stort fokus på hur det jag skapar ser ut, men inte hur jag kom fram till det. Jag bestämde mig för att jag ville berätta mer och mig själv samt om mina projekt. Jag bestämde mig också för att jag ville ha möjligheten att skriva mindre nyheter i form av tips och nya samarbeten och skapade därför en bloggsida. Bloggsidan hjälper även att skapa dynamik på startsidan då mycket av resterande text inte förändras.

Välj ett visst tema

Även om texten kan bli lite mer klyschig hjälpte det mig att välja ett visst tema för min text. Jag valde att spinna vidare på att jag utbildade mig till digital designer. Mycket av texten handlar därför om det digitala som tex. den digitala världen, dina digitala drömmar, digitala lekplatsen, osv.